Book Appoinment

All files allowed. Maximum size 10MB.

...

Conferinţa stiinţifico-practică

PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC:

ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ

Organizatori: Societatea Tromboză si Hemostază din RM, Societatea de Combatere a bolilor Cerebrovasculare din RM si Societatea Neurologilor din RM

Moderatori: Academicianul, Profesorul Universitar Stanislav Groppa și Profesorul Universitar Aurel Grosu

 

Data organizării: 06.03.2018

Sala de conferință în incinta SCR T. Mosneaga str. Testemiţanu 9

Persoana de contact - Nadejda Diaconu tel. 069229639

15.00-15.30

Factorii de risc al AVC ischemic în populaţia din Republica Moldova

GROPPA Stanislav, Academician al ASM RM, Professor universitar

15.30-16.00

Prevenirea AVC ischemic la pacientul cu Fibrilaţie Atrială

GROSU Aurel, Doctor habilitat în ştiinţe medicale, professor universitar

16.00-16.15

Algoritmul asistenţei medicale de urgenţă în AVC ischemic

CRIVORUCICO Igor, Şeful secţiei de boli cerebrovasculare

16.15-16.30

Trombozele venoase cerebrale

MANOLE Elena, Doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar

16.30-16.45

Conduita tratamentului antitrombotic la pacienţii cu stenoza de artere carotide

DIACONU Nadejda, Doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar

16.45-17.00 Discuţii